CONTACTO » F A U S

KONTAKT

    Przeczytałem i zaakceptowałem Politykę prywatności. *

    * FAUS informuje, że podane informacje zostaną przetworzone w celu spełnienia Twojego żądania. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny. Legitymizacja jest uzyskiwana za zgodą zainteresowanej strony. Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, ograniczenia i usunięcia danych pod adresem info@faus.international , a także prawo do złożenia roszczenia w autorytet kontroli w agpd.es. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności .


    Faus Contacto